Saneeraus- ja viimeistelytyöt asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Tervetuloa saneeraus- ja viimeistelytöiden ammattilaisen kotisivuille!

Onko teil­lä raken­nus- tai remon­toin­ti­pro­jek­ti tie­dos­sa? Tar­joam­me moni­puo­li­sia raken­nusa­lan remon­toin­ti- ja ura­koin­ti­pal­ve­lui­ta.  Saat­te lisä­tie­to­ja otta­mal­la yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me tai voit­te myös halu­tes­sa jät­tää tar­jous­pyyn­nön klik­kaa­mal­la tästä!

Oletko rakentamassa tai remontoimassa omakotitaloa?

Tutus­tu palveluihin

Hei!

Olen Puusep­pä ja remon­toin­tia­lan ammat­ti­lai­nen. Hoi­dan koti­si remon­tit ja vii­meis­te­ly­työt vuo­sien van­kal­la koke­muk­sel­la! Per­heel­li­se­nä mie­he­nä “vas­tuul­li­suus” -käsi­te on yksi kul­ma­ki­vis­tä­ni. Minus­sa on hie­man tai­tei­li­jan vikaa ja siten myös visu­aa­lis­ta sil­mää. Ota yhteyt­tä niin lai­te­taan asiat mallilleen!

— Samuel “Same” Typpö