Yritys ja palvelut

Sanee­raus- ja vii­meis­te­ly­työt S. Typ­pö tar­jo­aa remon­toin­ti­pal­ve­lui­ta alus­ta lop­puun asti. Hoi­dan siis vaik­ka koko remon­toin­ti­pro­jek­tin tai vaik­ka vain osan sii­tä. Tar­vit­taes­sa toteu­tan myös suun­nit­te­lu­puo­len. Minul­la on vuo­sien koke­mus raken­nus- ja remon­toin­tia­lal­ta, joten saat­te aina asian­mu­kais­ta laa­dus­ta tin­ki­mä­tön­tä palvelua.

Pal­ve­lui­hi­ni kuu­luu lähes kaik­ki kiin­teis­tö­jen sisä- ja ulko­puo­li­set työt, lukuu­not­ta­mat­ta märkätiloja.

Tyy­pil­li­sim­piä töi­tä ovat esimerkiksi:

  • Sisus­tus­tim­pu­rin­työt remont­ti sekä uudiskohteisiin
  • Aidat, teras­sit, per­go­lat ja kai­ken­lai­set piha vajat yms raken­nuk­set. Myös hir­si­sau­no­jen pytstytykset
  • Talo­jen ulko­puo­len pane­loin­nit ja muut työt uudis­koh­tei­siin sekä eri­näi­siä remont­te­ja myös van­hem­piin taloihin

 

 

 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!